image005

image005

Blok, w którym mieszka nepalska rodzina